מיומנויות כתיבה

    תלמידים יקרים, מצרפת קישור למיומנויות הכתיבה, אנא השתמשו והעזרו בהם בזמן הכתיבה. כתיבה מהנה כספי לילי

    הסיפור העממי

    1.קישור למשימות לעבודה אישית- הסיפור העממי. 2. משימה לעבודה אישית- "מעשה בשני אמנים"