מגלים וממציאים

14/06/2016


 

תכנית שכבתית במדעים – כתות ד':

תלמידי כיתות ד' לומדים תכנית ייחודית במדע וטכנולוגיה.

  ארבע כיתות ד' המחולקות לחמישה מוקדי למידה שונים. 


 

 התלמידים לומדים מחוץ לגבולות הכיתה בדרך חווייתית של תצפיות, התנסויות, שילוב מחשב וסיורים.

כל קבוצה מונחת על ידי מורה המומחה בתחום הנלמד. 

 נבחרו 5 מוקדים:

בשביל חיות הארץ  (דפנה חכם) –   לימוד נושא בעלי החיים דרך מסע בארץ ישראל

ליחידת הלימוד.

 האיזון בין האדם לטבע  (רני שלזינגר) – הבנת התהליכים המפרים את האיזון הטבעי והפעולות להשבת האיזון.

 מגלים וממציאים  (אתי מונוביץ') – הכרת תגליות שהשפיעו על חיינו ופיתוח חשיבה המצאתית של התלמידים.

מצבי צבירה של החומר מים  (יעל קראוז) – הכרת מאפייני מצבי הצבירה של החומר ותהליכים המאפשרים מעברים ביניהם.

ליחידות הלימוד​ 

האוויר כחומר (נוי גן-אל)  – הכרת תכונות האוויר, השימושים בו, הרכב הגזים השונים וחשיבותו לקיום חיים

.  המוקדים מתחברים לתוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה.


 


 


 


 

סיכום תוכנית המדעים מגלים וממציאים כתות ד'


 


 

מהי תגלית?​​

תגלית היא גילוי של משהו שתמיד היה קיים, אם כי לא ידוע לבני אדם,

מהי המצאה?
המצאה היא יצירה של דבר שלא היה קיים, פיתוח של דבר חדש, יש מאין

                   

              פעילות סיכום לתלמידים - מגלים וממציאים

                   

                
                                      ​

אין תגיות