כפל וחילוק לכיתה ב'

תלמידים יקרים, בנושא זה נלמד על כפל וחילוק באמצעות סרטונים, משחקים ועוד.