אתרים מתמטיים

6/10/2014

 

אתרים מתמטיים

מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי - אתר חיפה

http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=533&Itemid=61 

מסמך ציוני הדרך- דוגמאות וכישורים נדרשים:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Math_Yesodi/TzyuneiDerech

/

 

תכנית לימודים מקושרת (אתר חיפה),חשוב מאוד להתעדכן:

כל הנושאים בתכנית הלימודים במיון בהתאם לסוג הפעילות , לפי נושא, לפי כיתה.

http://math-dynamic.snunit.k12.il

/

בקישור זה תוכלנה למצוא מגוון פעילויות:

פתיחת שיעור, משחקים,  ישומונים ,  דפי משימות חקר , פעילויות  אתגר,  דפי משימות.

 

חשיפת פתרון , דוגמה - להצגת אלגוריתם החילוק הארוך:

http://www.homeschoolmath.net/teaching/md/long_division_why.phpסרטון הדגמה נוסף לחילוק ארוך

http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1027%3Afor-teachers-guiding-movies-division&catid=31%3Afor-teachers&Itemid=103 

עלון שווה - פעילויות מאתגרות

http://www.cet.ac.il/math/newsletter/archive.asp 

משחק תפוס את המספר לפי רמות:

http://www.thenumbercatcher.com/nc/home.php?lang=he 

אתר תילתן

http://tiltan.cet.ac.il/chapter.aspx?nChapterID=41 

אלף אפס - חידות

http://alefefes.macam.ac.il/home.asp 

 

בונבי

http://www.bonbi.co.il/bonbiart.htmlתרגולון חשבון א-ו

http://www.tirgulon.co.il/class-F.htm 

אני 10

http://ani10.org

/

פורטל התוכן החינוכי

http://gadol.edu.gov.il/Pages/default.aspx 

אתר גלים:

http://www.galim.org.il/fields/math.html 

 

קישורים לישומונים לפי נושאים

מספרים טבעיים

פעולות חשבון –

המחשבון מקולקל- http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00014/toepassing_rekenweb.en.htmlמספר מטרה -

 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=173פירמידת המספרים (סכומים) -
http://www.crickweb.co.uk/ks2numeracy-properties-and-ordering.html#PYRAMID3יחס השוויון, שקילות-

כפות מאזניים-צורות- http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=33כפות מאזניים-מספרים- http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=26חיבור וחיסור- קפיצות על ישר המספרים-

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03106/task1.htmlhttp://www.fi.uu.nl/toepassingen/03106/task2.htmlhttp://www.fi.uu.nl/toepassingen/03106/task3.htmlעובדות החשבון עד 10 – מנייה, בניית כמות, חיבור וחיסור-

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=75בדידים – יצירת מלבני כפל, חיבור וחיסור-

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_203_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html 

חקר, סדרות-

כסאות סביב שולחן- http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=144כפל-פירוק לגורמים ע"י מערך מלבני-

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=64מיקום מספרים על ישר המספרים –

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_334_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.htmlמבנה עשרוני- לבני 10-

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html 

שברים

השוואת שברים, שברים על ישר המספרים חלק משלם, צפיפות שברים-

http://www.shodor.org/interactivate/activities/FractionPointer

/

שברים שווים, סדר השברים על ישר המספרים, הרחבה-

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=80חלקי שברים-גזרות, השוואה, השלמה לשלם-

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_274_g_2_t_1.html?open=activities 

מנת שלם בשלם – חלוקת עוגיות-

http://www.teacherlink.org/content/math/interactive/flash/kidsandcookies/kidcookie.phpהרחבת שברים, שמות שונים לשבר –

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_105_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.htmlזיהוי שברים- חלק משלם-

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_104_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.htmlצביעת שברים – חלק משלם –

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_102_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.htmlכפל שברים –

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_194_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.htmlהצגת שברים, מספרים עשרוניים ואחוזים –

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=11מיקום מספרים עשרוניים על ישר המספרים-

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_334_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html 

גאומטריה

נפח תיבה –

מה גובה הכלי -

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_275_g_3_t_4.htmlשטח משולש-

http://www.shodor.org/interactivate/activities/TriangleExplorer

/

סכום זוויות במצולעים-

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=9חותך צורות בלוח מסמרים- פירוק והרכבה של צורות. חקירה של שטח מקבילית ומשולש-

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?id=72שטח טרפז, מקבילית ומשולש-

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=108היקף ושטח מעגל-

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=116חיתוך צורות – מלבן, משולש וטרפז.

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=7אלכסונים במרובעים –

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=148גופים- חקירת קודקודים, צלעות ופאות-

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=70גופים – מבט על ומבט צד, תפיסה מרחבית-

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00247/toepassing_rekenweb.htmlבניית גופים מקוביות, תפיסה מרחבית –

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00336/toepassing_rekenweb.xml?style=rekenweb&language=en&use=gameבניית משולשים חופפים –

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_165_g_1_t_3.htmlשיקוף עם צורות הפלא –

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_297_g_3_t_3.html?open=activities&from=category_g_3_t_3.htmlהזזה עם צורות הפלא-

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_302_g_4_t_3.html?open=activities&from=category_g_4_t_3.htmlצורות- גזירה, סיבוב, היפוך, שיקוף, הזזה ועוד-

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=35חקר נתונים-

בניית דיאגרמה –

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_323_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.htmlהשוואת סיכויים –

http://www.shodor.org/interactivate/activities/ExpProbability

 

/

 

אין תגיות