המורה המקוון

15/08/2015

 ריכוז קישורים בנושא התקשוב.

 חומרים פדגוגיים וטכנולוגיים כאחד.

  מהי רשת האינטרנט?

  האתר למורה המקוון

   כלים חדשניים ללמידה 

   מדריכים ועזרים

   אוסף כלי תקשוב

   כלי web2 בהוראה

   כלים טכנולוגיים לשילוב בהוראה

 

   האתר למורה המתוקשב