"דיוקן פנימי"

    תלמידי מגמת אמנות מציגים אופנים רבים לביטוי עולמם הפנימי על מורכבותו ויופיו.