פינת החי שלנו

2/07/2014

בבית ספר "אלחריזי" פועלת פינת חי ייחודית

בפינת החי חיות בשכנות טובה –  עיזים, ברווזים, שרקנים ועוד בעלי חיים מסוגים שונים. בפינה כלובים וחדר ובו טרריום וכלובי בעלי חיים קטנים.

לאחרונה התחלנו בגידול יוני דואר במסגרת פינת החי.

בפינת החי משתלבים תלמידי כתות א'- ג'

התלמידים לומדים להכיר את בעלי החיים השונים ותופעות ממעגל חייהם.

המשימות השוטפות הנדרשות: האכלה, ניקיון, עיצוב שטחי המחיה, יציאה למרעה. 

התלמידים הבוגרים מלווים את הצעירים בהוצאת בעלי החיים , אחזקתם הכנסתם חזרה למקום.

 בסופי שבוע מארחים הילדים בע"ח בבתיהם.

תלמידי ביה"ס מתחזקים את פינת החי. בשנה האחרונה הקמנו גינה אקולוגית ונגרייה טיפולית בתוך פינת החי.

אנו מאמינים כי פינת החי מאפשרת לילדים רבים לבטא תחומי חוזק שלהם ולהתגבר על תחומי קושי.

פינת החי, הגינה והנגרייה מאפשרות גילויי אחריות, הבנת תהליכים סביבתיים  ומאפשרות גילויי יוזמה והשפעה.

 

            לסרטון אודות פינת החי שלנו

 

 f.jpg              d.jpg

 

                תמונה4.jpg

      

                                        פינת החי ב"אלחריזי"

                  מקום מפגש ללמידה מתוקשבת, חקר וחוויה עם בעלי חיים

 


מיזם – פעילות חקר בפינת החי – הכנת מידעון
כמה נתונים...
פינת החי בבית הספר אלחריזי הוקמה בשנת 1991.
פינת החי משתרעת על שטח של כ- 100 מ"ר בחצר בית הספר, וכוללת
דיר, כלובים, כלובי בעלי חיים קטנים וחדר ובו טרריונים.

מטרות פינת החי
חינוך לשמירה על כבוד האדם והחי
קבלת אחריות ודאגה לחי
פיתוח מיומנויות תקשורת בינאישית
העלאת הדימוי העצמי של התלמיד.

מטרות המיזם
• קידום מוכח של התלמידים ברמת הידע האקדמי בנושא הנלמד.
• יצירת חוויות של הצלחה אצל תלמידים מתקשים או בעלי לקויות לימודיות או חברתיות, ובכך, חיזוק ביטחונם העצמי והעלאת הדימוי העצמי שלהם.
• מתן מענה לתלמידים רגילים ומצטיינים לחקור מעבר לנלמד בכיתה, תוך כדי יציאה לשטח והזדמנות לחקירה בתנאי הטבע עצמו.
• יצירה של עניין ורצון לחקר עצמאי של הנושא בקרב כל אוכלוסיית בית הספר.
• נגישות של תלמידים רבים למתחם, גם כאלו שלא הביעו עניין בנושא זה בעבר.
• שיתוף נוסף עם הקהילה דווקא בתחום מיוחד זה, וקירוב הקהילה כולה לערכים של שמירה על הטבע, הסביבה, והגברת המודעות לחשיבותם של ערכים ירוקים אלו. 

תחנות הפעלה בפינת החי
הכנת מידעון בעלי חיים בפינת החי אלחריזי - שלב א'
הכנת תעודת זהות לבעל חיים
הכנת תעודת זהות כיתתית

הכנת מידעון בעלי חיים בפינת החי אלחריזי - שלב ב'
הכנת שלטיQR 

בפינת החי, בכל אזור מחיה של בע"ח, יוצב שלטQR  ובו מידע – תעודת הזהות של בעלי החיים.

הכנת מידעון בעלי חיים בפינת החי אלחריזי - שלב ג'
פעילות חקר בתחנת עבודה וירטואלית בפינת החי
התלמידים יסרקו את הקוד עליו דובר בשלב ב' באמצעות הסמארטפון, וייחשפו למשימת חקר.
לאחר פעילות החקר, יזינו התלמידים את  המידע שיאתרו (טקסטים, תמונות, סרטונים..)  באתר המיועד לכך.
התוצרים המצופים יוכלו להיות סיור, משחק חידות, משחק לוח, עיתון אינטרנטי ועוד...
כך יווצר מאגר מקיף של ידע משמעותי בבית הספר.


למידה מבוססת מקום - מהות הרעיון
למידה מבוססת מקום מושתתת על רעיון בו ניתן לגשת לכל פרט או לכל לומד באמצעות כלי מוכר לו, אליו הוא רגיל. ניתן לעשות זאת בכל זמן ובכל מקום.כמה מילים על הרכב האוכלוסיה בבית הספר והתאמתו למיזם
אוכלוסיית בית הספר אלחריזי מגוונת והטרוגנית. בכל כיתה לומדים תלמידים רגילים בצד תלמידים בעלי קשיי למידה. בכל שכבת גיל קיימת כיתה של חינוך מיוחד, שם חשיבותו של מיזם כזה עולה שבעתיים. בנוסף, לומדים בבית הספר מספר פליטים מאפריקה ומספר ילדי פנימייה. כל משתני האוכלוסיה הללו, אם זו המבוססת או זו בעלת הקשיים – ירוויחו מהמיזם.