ראשי מנהיגות בכיתות א'

 מנהיגות בכיתות א'

 

מנהיגות בכתות א'

רציונל תערוכה לימודית – שכבת כיתות א'


    בבואנו להורות לתלמידי כיתות א' את הנושא השנתי, עמדה לנגד עינינו השאלה:

האם ילד/ה, שרק עתה עבר/ה ממשחק בפינת הבובות לספסל הלימודים, יוכל/תוכל לתפוש את המושג המורכב "מנהיגות"?                                                 

 ניסינו להבין: מהו מנהיג/ה? התלמידים חשבו אילו תכונות כדאי שיהיו למנהיג/ה - ולמה.

 בד בבד, ליקטנו והשתמשנו בסיפורים ובשירים כדי לקרב את הנושא לחיי היום יום של התלמידים.
מרתק היה להיווכח, כיצד באופן תחושתי, הצליחו התלמידים להבחין בין מנהיג לאנטי מנהיג על פי מעשים ותכונות אופי.

 לאחר דיון ובירור המושגים, בהשראת הסיפורים והשירים שקראנו בכיתה, כתבנו "סיפורי כמו" ו"שירי כמו".

 במקביל, התמקדנו במנהיגים מההיסטוריה היהודית והציונית. ניסינו לנמק מדוע ראויים אישים אלו להיקרא "מנהיגים".

 כדור העתיד של המדינה, ניסינו לחשוב כיצד היינו אנו פועלים לו אנחנו היינו מנהיגים. אנו מקווים כי תמצאו את התוצרים שלנו מעניינים.