מנהיגות פורצת דרך - נושא שנתי שנה"ל תשע"ג

29/10/2013


הנושא המרכז לשנת הלימודים התשע"ג מוקדש למנהיגותם של שני ראשי ממשלה: דוד בן-גוריון ומנחם בגין, כמנהיגים פורצי דרך; דוד בן-גוריון – לרגל 40 שנה לפטירתו, ומנחם בגין – לרגל 100 שנים להולדתו.

 

מהי מנהיגות? מיהו מנהיג?
 
הגדרות רבות, בתחומים שונים, יש למושג מנהיגות.
מדובר בתכונות אישיותיות, או בהבלחה ספונטאנית של רגע אחד?
האם יש קשר בין המושגים גיבור ומנהיג? האם מעשה גבורה מצביע על יכולות מנהיגותיות – ולהיפך? ובכלל: מיהו מנהיג עבורי, בחוויה האישית שלי? או במילים אחרות: מי הגיבור/ה שלי?
את כל אלה, ניסינו לברר. התהליך הקיף מספר תחומי דעת, ותוך כדי עיבודם והפנמתם פיתחנו והרחבנו מיומנויות כתיבה, התמודדנו עם טקסטים, רכשנו ידע חדש, העמקנו את הקשר למקורות, שילבנו מיומנויות תקשוב, נגענו באמנות וניסינו לפתח חשיבה ביקורתית ומושכלת המבוססת על ידע והבנת תהליכים.

השנה, התמקדנו בשלושה מנהיגים מרכזיים ומשמעותיים לבניין המדינה: הרצל, בן גוריון ובגין. ציטוט מתוך דבריו של הרצל, הוא נר לרגלינו:
 "החלום אינו נבדל כל כך מן המעשה, כמו שיחשבו רבים. כל מעשה האדם - היה קודם לכן חלום, ואף יהיה לחלום אחר כך".

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​