ראשי כרטיס ביקור- בית ספר אלחריזי

 כרטיס ביקור- בית ספר אלחריזי

20/02/2012

 

שם בית-הספר: אלחריזי   

                      
שם המנהלת: קרינה רבלין   שם המפקחת: יוהנה צימרמן

מספר תלמידים: 629 תלמידים הלומדים ב-23  כיתות א'- ו'.


17 כתות חינוך רגיל ו- 6 כתות לקויי למידה.


בביה"ס לומדים 74 תלמידי חינוך מיוחד לקויי למידה הלומדים ב- 6 כיתות מיוחדות כיתה בכל שכבת גיל.


כמו כן, משולבים בכתות החינוך הרגיל ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

 

 


 

 

 

 

תקנון התנהגות בי"ס "אלחריזי"

איחורים
• יום הלימודים מתחיל בשעה 8.00 בדיוק. תלמיד אשר יאחר יירשם במזכירות. לאחר שלושה איחורים, יישלח הביתה מכתב אזהרה. לאחר איחור רביעי תתקיים שיחה עם הורי התלמיד.
            במידה והאיחורים יימשכו ידווח המקרה לקצין בקור סדיר בעירייה.
• יש להגיע לכיתה מיד עם תום ההפסקה. איחור לאחר הפסקה יגרור גם הוא הרשמה במזכירות.

הופעה חיצונית –
•        תלמיד/ה יגיע לביה"ס לבוש בחולצת ביה"ס (חולצת טריקו וסמל ביה"ס מודפס עליה).
•        לשעורי ספורט יש להגיע בתלבושת ספורט – נעלי ספורט, מכנסי ספורט, בחורף מכנסי    
         טרנינג וחולצת בי"ס. יש לאסוף את השיער בשיעור חינוך גופני.
•        אין להגיע לבושים בגופיות, חולצות גזורות או חולצות בטן.
•        חל איסור חמור להגיע לביה"ס בכפכפים. אם בשל אילוץ רפואי, ילד מגיע בכפכפים
         לביה"ס, יש להביא אישור בכתב. בכל מקרה ילד אשר הגיע בכפכפים לביה"ס ישב
          בהפסקה ליד חדר המנהלת.
•        אין להגיע לביה"ס בשיער צבוע בגוונים שאינם גוונים טבעיים.
•        אין להגיע לביה"ס עם פירסינג – עגילים באזורי גוף שונים (מלבד בתנוכי האוזניים).
 תלמיד/ה אשר יפר נוהל זה לא יוכל להשתתף בפעילויות הכתה / ביה"ס.
התלמיד ימתין להוריו ליד חדר המנהלת.
ייכתב דו"ח אירוע חריג.
נוהל השעיה יופעל על פי שיקול דעת הנהלת ביה"ס.

אלימות מילולית ופיזית
אין לנהוג באלימות מילולית או פיסית כלפי תלמיד אחר או מבוגר.
• אין לזרוק אבנים, שקיות מים, או כל חפץ אחר. זריקת חפצים מסוכנת. גם אם נעשתה שלא במטרה לפגוע תגרור ענישה בהתאם.
• אין לקחת רכוש של תלמיד אחר.
• אין להשחית או לפגוע ברכוש של תלמיד אחר, רכוש ביה"ס, ציוד, בעלי חיים בפינת החי. התנהגות מעין זו הינה התנהגות אלימה ותגרור ענישה בהתאם.
      תלמיד אשר נהג באלימות מילולית או פיסית, ייערך בירור, אם לאחר הבירור נקבע כי נטל חלק       
      פעיל באירוע האלימות, יירשם לתלמיד דו"ח אירוע חריג. לאחר שלושה דו"חות יושעה התלמיד 
      ליום אחד מביה"ס והמקרה ידווח לתיקו האישי.
      במקרה של אלימות קשה יושעה התלמיד מיידית מביה"ס (לאחר שיחה עם מנהלת ביה"ס /   סגנית 
      מנהלת / יועצת / רכזת טיפול בפרט).
תלמיד אשר יפר נוהל זה צפוי לקבל דו"ח אירוע חריג, מכתב לתיק אישי בנוסף ליידוע הפיקוח.
נוהל השעיה יופעל על פי שיקול דעת הנהלת ביה"ס – לתקופה של יום עד 4 ימים.
      מדרג הענישה: 1. דו"ח אירוע חריג ימולא על כל התנהגות הנושאת אופי אלים.
                            2. השעיה מהפסקה.
                            3. השעיה מהכיתה ליום לימודים בתוך בי"ס. 
                            4. השעיה מיום לימודים אחד, יומיים, או שלושה ימים בבית התלמיד.
טלפונים סלולאריים וציוד יקר ערך
• במידה ותלמיד הביא מכשיר טלפון לבית הספר, המכשיר יהיה סגור בתיקו עד לסיום יום הלימודים.  במקרה ותלמיד שוחח בטלפון בזמן שיעור או הפסקה  הטלפון יוחרם לו והוא יקבלו רק בסיום יום הלימודים. במידה והתנהגות זו תחזור על עצמה הטלפון יוחזר להורי התלמיד לאחר שיחה עם מנהלת ביה"ס.

אין להביא ציוד יקר ערך לביה"ס, צוות ביה"ס לא יוכל לקחת אחריות על ציוד זה.     


 

 

 


יסודי