פורטל התוכן החינוכי

3/04/2016

 

במסגרת התכנית הלאומית – "התאמת מערכת החינוך למאה ה-21"

הוקם פורטל תוכן חינוכי שמטרתו להנגיש לכלל הציבור, ולמורים בפרט את מגוון התכנים הדיגיטליים הקיימים בהתאמה לתכניות הלימודים.

 

   לכניסה לפורטל