צרופים וביטויים למילה "אור"

מצורפים מצגת ומשחקים לתרגול.

מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1
2
3
4
5
6
7 1