אור- משחקי לשון

מצורפת מצגת ללימוד ביטויים ("אור 1"), ושני משחקים לתרגול.

1
2