מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 שפה פלסטלינה פינת חי/ תנועה זה"ב חשבון שפה
2 יצירה מספרת פלסטלינה פינת חי/תנועה אנגלית חשבון חשבון
3 שפה שפה שפה מוזיקה שפה מדעים
4 חשבון שפה חשבון אנגלית שפה מפתח הל"ב
5 ספורט חשבון חונכות הנדסה מדעים
6 אומנות כישורי חיים מוזיקה ספורט