יהושוע מנהגי חדש לעם

מות משה והעברת התפקיד ליהושע. מנהיג חדש לעם ישראל. יוצא לכבוש את ירחו ואת העי יחד עם בני ישראל. בדרך נתקלים בבעיות אשר יהושוע כמנהיג צריך להתמודד.

שלמה המלך ובית המקדש

שלמה המלך מגשים את חלום אביו דוד ומקים את בית המקדש

מיהו שלמה המלך?

שלמה המלך, חייו, חוכמתו ובניית בית המקדש .

תנ"ך בחרוזים

ילדים יקרים, בקישור זה תוכלו לצפות בסרטונים שבהם אפריים סידון, מספר את סיפורי התנ"ך בחרוזים