אנרגיה

אנרגיה , מקורות אנרגיה, סוגי אנרגיה בעבר ועד היום.

סביבות חיים

תלמידים יקרים בשעור זה נלמד על סביבות חיים מגוונות הקיימים בעולמנו. בנושא זה נפגוש גם מגוון יצורים חיים ומרכיבי סביבה דוממים אשר מרכבים את סביבות החיים.

למידה משמעותית במדע וטכנולוגיה

למידה בדרך של חקר מדעי ופתרון בעיות