שלמה המלך ובית המקדש

    שלמה המלך מגשים את חלום אביו דוד ומקים את בית המקדש