ראשי מקצועות מורשת מנהיגים ומנהיגות

 מנהיגים ומנהיגות

פעילות לתלמיד בנושא מנהיגים ומנהיגות

 

חזון או חיזיון?זון או חיזיון?
מה מניע אנשים לפעולה? מה עושה אותם מנהיגים בתחומם?
יחידת לימוד במסגרת נושא שנתי "מנהיגים ומנהיגות"

שלבי העבודה:


1.  שאלון מקוון הבודק תפיסות התלמידים לגבי מניעים לפעולה של מנהיגים.
2.  צפייה בסרטון בנושא מנהיגות ובחזון המניע מנהיגים לפעולה.
3.  כניסה למערכת smshit (שלחו מילה: מהו חזון בעיניכם).
4.  דיון במליאה על משמעות המילה חזון והשפעתו על פעולת המנהיג.
5. עבודה בקבוצות בסביבת העבודה roojoom. (חזון ומנהיגות כפי שבאים לידי ביטוי בפועלם של
    שישה מנהיגים שונים)
6. עבודה בקבוצות בלוח משותף באמצעות linoit (כמנהיגים עתידיים מהו החזון שלכם)
7.  סיכום במליאה.
תוצאות שאלון עמדות

ענן מילים

 


מנהיגים בירושלים - שלב א