חילוק ארוך במספרים עשרוניים

פותרים תרגילי חילוק במספרים עשרוניים

האחוז שלי

מכירים את האחוזים

גאומטריה

משפחות המשולשים והמרובעים וגם טנגרם לכיף.

אני 10

שיעורי מתמטיקה וגאומטריה חינמיים, מצולמים על כל נושאי הלימוד מכיתה א עד ו

קישור למשחקי מתמטיקה חינמיים לתלמידי כיתות א' עד ו'

קישור למשחקי מתמטיקה חינמיים לתלמידי כיתות א' עד ו'

תרגול מקוון מרובעים ושמותיהם: טרפז, דלתון, מקבילית, מעוין, מלבן וריבוע

תרגול מקוון מרובעים ושמותיהם: טרפז, דלתון, מקבילית, מעוין, מלבן וריבוע

עשר אצבעות מאות פעילויות במתמטיקה מגילאי הגן עד כיתה ו

בית ספרינו רכש מנוי לאתר עשר אצבעות, הפעילויות מתאימות לילדי הגן עד כיתה ו כל תלמיד מתלמידי בית הספר רשאי להיכנס לאתר עם הסיסמה של אופק ללמוד ולשחק בפעילויות המתמטיות

מרובעים

תלמידים יקרים, צפו בסרטונים הבאים וענו על השאלות

מציאת כמות

תלמידים יקרים, בשיעור הזה נתרגל מציאת חלק של כמות ואת כמות השלם. נסמן חלק מתוך השלם.

כפל במאונך

תלמידים יקרים, בשיעור זה נלמד את שלבי פתירת התרגילים בנושא "כפל ארוך". היכנסו לדף הבא ובוא נלמד יחדיו.

כפל וחילוק

תרגולים, קישורים בנושא לוח הכפל והחילוק