פסח- מעבדות לחירות לכיתות ה'-ו'

שיעורים בנושא עבדות וחירות לחג הפסח כולל מצגת בנושא יציאת מצרים- הסיפור לכיתות ה-ו.

apoal

הכרת כתיבת וזיהוי פעלים בזמנים שונים.

אורן ועל האורן שלו

יחידה העוסקת באפיון דמות עפ"י התבחינים שלמדנו

שפה-טקסט

השיעור נעבוד על אפיון דמות לפי חמשת התבחינים בטקסט המצורף-כנסו....

התבנית הסיפורית

איך כותבים סיפור?

טקסט טיעון עמדה ושכנוע

חשוב שישמעו גם את דעתי....

אסטרטגיות למידה

להתמודד בכיף עם טקסט

הסיפור הקצר

המבנה הרטורי של הסיפור אפיון דמות

התבנית הסיפורית

איך כותבים סיפור?