מסביב לים התיכון- משימת חקר שכבת ו'

משימת חקר על ארצות השוכנות מסביב לים התיכון. בדף זה יוצגו הוראות הכנת עבודת המחקר ותיק הטיולים.