ראשי למידה בשעת חירום

 למידה בשעת חירום

הנחיות ופעילויות בזמן חירום

הערכות בתי הספר לפעילות מקוונת בחרום נועדה לשמירה על מסגרת לימודית וחברתית הכוללת קשר עם התלמידים ולמידה מרחוק, בזמן בו לא ניתן לקיים לימודים כסדרם בבתי הספר.

תמצאו כאן רשימה של אתרים לשימוש בשעת חירום: 

מידע לשעת חירום
לומדים מרחוק - באתר משרד החינוך
אתר למידה מרחוק - מחוז תל אביב
אתר השירות הפסיכולוגי ייעוצי במשרד החינוך
פיקוד העורף
התמודדות בזמן חירום - באתר משרד החינוך
סביבות למידה מתוקשבות - פעילויות לתלמידים
חדר החדשות לילדים

אין תגיות