מערכת צלצולים

8/12/2017

 


שיעור ראשון      08:50   -   08:00
שיעור שני         09:40   -   08:50
הפסקת אוכל      09:40  –   09:50
הפסקה            10:15  -    09:50
שיעור שלישי      11:00   -   10:15
שיעור רביעי       11:45   -   11:00
הפסקה            12:00   -   11:45
שיעור חמישי      12:45   -   12:00
שיעור שישי        13:30  -   12:45

שיעור שביעי       13:40  -   14:20 

אין תגיות