ראשי פרטי ביה"ס

 פרטי ביה"ס

31/01/2012

כתובת ביה"ס: רח' עשהאל 3 תל-אביב
 
טלפונים: 03-6472593
03-6449359
פקס: 03-6482353