תוכן עבור תגית 'יסודי':ב1 - הודעות תיאטרון - דפים
theatreהתאטרון ומרכיביו
מקצועות - דפים
שלמה המלך ובית המקדששלמה המלך ובית המקדש
היסטוריה - דפים
sikumimיוון העתיקה
mavo lehistoryמבוא להיסטוריה
greeceיוון העתיקה
yehudaיהודה והעולם ההלינסטי
ציר הזמן ההיסטוריציר הזמן ההיסטורי
מושגי יסודציר הזמן ההיסטורי
גיאוגרפיה - דפים
mesimathekerמסביב לים התיכון- משימת חקר
כישורי שפה - דפים
safa-textשפה-טקסט
safa-orenאורן ועל האורן שלו
חגים וימים מיוחדיםפסח- מעבדות לחירות לכיתות ה'-ו'
בית הספר "צהלה" - דפים
אודותינוodotenu
הודעות להוריםhodaot la'horim
פרטי ביה"סpratim
שותפות תל-אביב לוס אנג'לסshotfoot
גלישה בטוחהinternet batuach
שיעור מועצת תלמידיםsheurmoatza
ירושלים שליmyjerusalem
רשימת ספרי לימוד sfarim
תשלומי הוריםtashlumim
סל תרבותsal_tarbut
תיאטרוןtheater
מתמטיקה - דפים
kefelbemeonahכפל במאונך
kamootמציאת כמות
adding-and-substracting-2ndחיבור וחיסור עד 100 עם המרה
merubaimתכונות המקבילית
eserעשר אצבעות
ezעשר אצבעות
geogתרגול מקוון מרובעים ושמותיהם: טרפז, דלתון, מקבילית, מעוין, מלבן וריבוע
hashbahaהשבחה
aniאני 10
ahozimאחוזים
hilukesroniemחילוק מספרים עשרוניים
אנגלית - דפים
mesimot latalmidמשימות לתלמיד חלק 1 Assignments
mesimot latalmid2משימות לתלמיד חלק 2 Assignments
dapay meidaדפי עבודה, דפי הכנה למבחן Worksheets
חינוך לשוני - דפים
texst_ bhirikטקסט בחיריק.
shem_hamisparשם המספר
manhig poretz derechמנהיג פורץ דרך - מרטין לותר קינג
letters אותיות דגושות ורפות
holamסיפור בחולם
תנ"ך - דפים
sidonהתנ"ך בחרוזים
shlomohamelechשלמה המלך ובית המקדש
שלמה המלך ובית המקדששלמה המלך ובית המקדש
מדעים - דפים
svivothaimסביבות חיים
שכבה ד - דפים
tel_avivעירי תל אביב
lidersמנהיגים ומנהיגות- שכבת ד'
שכבה ו - דפים
עבודה בלשון -עבודה בלשון -
חגי ישראלמעבדות לחירות
שכבה ג - דפים
manhigotמנהיגים ומנהיגות- שכבת ד'
שכבה ה - דפים
manhigimמנהיגים ומנהיגות
tiulטיול שנתי
מורשת - דפים
manhigimמנהיגים ומנהיגות
חגי ישראלמעבדות לחירות
yom hashoaיום השואה
megilatesterדמויות מתוך מגילת אסתר