מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 תנ"ך גיאוגרפיה כישורי שפה אומנות מוזיקה מתמטיקה
2 מתמטיקה גיאוגרפיה כישורי שפה אומנות מתמטיקה תקשוב
3 אנגלית מתמטיקה אנגלית תאטרון חקר הנדסה
4 ספרייה כישורי חיים מתמטיקה תאטרון חקר אסטרטגיות למידה
5 מדעים כישורי שפה לשון אנגלית תנ"ך מקהלה
6 מדעים חינוך גופני חינוך גופני אנגלית זה"ב
7 נבחרות ספורט
לתמונה הקודמת
לתמונה הבאה

    לשוניות