מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 חשבון חשבון הנדסה תאטרון שפה מוזיקה
2 שפה חקר מדעים תאטרון תורה חשבון
3 תורה חקר מולדת אמנות ספורט כישורי חיים
4 מדעי הסביבה אנגלית חשבון אמנות אנגלית שפה תקשוב
5 שפה שפה אסטרטגיות למידה מולדת חשיבה מתמטית
6 מדעים ספרייה שפה ספורט חשבון