ראשי השתלמות רכזים

 השתלמות רכזים

​השתלמות רכזים ותיקים - מפגש בנושא הוראה דיפרנציאלית, אדוה גבאי עפר, 18.12.12