השתלמות שלומי לרכזים חדשים- 26-28/02/2013

6/03/2013

​במסגרת השתלמות הרכזים (60 ש') אנו יוצאים ל 3 ימי השתלמות בשלומי בין התאריכים 26-28 לפברואר, מיום ג בבוקר עד יום ה' אחה"צ - (מצ"ב מכתב הזמנה למשתלם בשלומי). מכתב למשתלם נשלח בימים אלה לרכזים.

מספר נקודות חשובות:

1. רכזים שלא יגיעו להשתלמות בשלומי לא יוכלו להשלים ל- 60 ש'.

2. חשוב ביותר להסדיר את נושא התשלום (320 ש"ח) לא יאוחר מ 15 פברואר!!!!

3. רכזים אשר שהותם ממומנת ע"י מנהלי בתי הספר - ישלמו באופן הבא:

  • בקשו מהמזכירה צ'ק על סך 320 ₪ מיועד ל"מרכז השתלמויות שלומי".
  • את צילום הצ'ק שלחו בפקס לשלומי למספר 04-9809169 עבור לילאן
  • על גבי הצילום הוסיפו את הפרטים הבאים: שם המשתלמ/ת, בית הספר, מספר קורס (נמצא במכתב ההזמנה למשתלם המצ"ב), תאריכי קורס.

4. לצורך הערכות לקראת ההשתלמות אנא הירשמו בטופס.

5. לא ניתן לצרף אנשי צוות נוספים ללא אישור מוקדם. עדיפות ראשונה לרכזי תקשוב בתכנית התקשוב העירונית.