ראשי ד"ר תמר שמיר - פדגוגיה איכותית בסביבה חדשנית

 ד"ר תמר שמיר - פדגוגיה איכותית בסביבה חדשנית

תובנות על פתיחת שיעור:

שאלה כללית - חיבור לידע קודם
 
 
• סרטון - מטרה: מסר ויזואלי חושי, העלאת צורך, נקיטת עמדה - סוג של גירוי שיכול לגרום לתחושות שונות.
• מיון מושגים במסמך שיתופי - חלק עבדו לבד וחלק בזוגות.
• סיכום ודיון 
• רפלקציה על תהליך הלמידה.
הניסיון היה לחוות בקטן כדי להבין על מה אנחנו מדברים. זהו מבנה של שיעור מתוקשב קטן.

יש פער מאד גדול בין מה שקורה בפועל לבין הפוטנציאל הטמון בטכנולוגיה:
הפחד נובע על פי מחקרים:
 

1. תפיסות פדגוגיות של מורים לגבי תקשובתפיסות פדגוגיות של מורים לגבי תקשוב


2.מאפייני אישיות שונין של מורים


3.חוסר ידע של מורים לגבי שיטות וכלים מבוססי חדשנות


4.תפיסת עולם שמרנית של מערכות החינוך.

יש בעיה של תפיסת עולם שמרנית של המערכת. 
כל שינוי הוא בעייתי, מפחיד. ברמה האישית זה תופס כל אחד במקום שלו. יש פחד והתנגדות מעצם השינוי.
מצד אחד רוצים לעשות תהליך של השבחה למידה משמעותית ומצד שני לרתום את המנהלים.
האם הטכנולוגיה בהכרח נותנת חדשנות פדגוגית? האם צריך לתת תנאים נוספים?


הדוגמה באה כדי לומר שטכנולוגיה זה לא הכל, לכן יש לדבר על מורה שיכול להוביל למידה משמעותית ולראות איפה התקשוב יכול לסייע. מי שמביא את החדשנות זה המורה עצמו- זו לא הטכנולוגיה. 
על פי המודל של שולמן - להיות מורה זה תחום ידע. יש לו תחום ידע מאד מוגדר: ידע תוכן וידע פדגוגי. צריך ידע של איך ללמד. הידע הפדגוגי כולל ידע קוריקולרי, ידע על התלמידים, ידע על עצמי.
היום מורה מקצועי חייב לחבר ידע תוכן, ידע פדגוגי, ידע טכנולוגי (מישרה, קולהר, 2005) - מודל 
TPCK

                                           

                                                                     

​חומרים נוספים הקשורים בהרצאה באתר ​של ד"ר תמר שמיר.