ראשי הפורטל הבית ספרי- אתרי כיתות

 הפורטל הבית ספרי- אתרי כיתות

​האתר הכיתתי הוא אתר לניהול למידה המשותף למורה- תלמידים, תלמידים- תלמידים והורים. במרחב זה הודעות שוטפות, שיעורי הבית, אירועים כיתתיים ועוד. 

האתר הכיתתי מפנה את התלמידים לאתרי המקצועות, שם נמצאות המשימות המתוקשבות.

האתר הכיתתי הינו מרחב שיכול להיות פתוח או סגור. במידה וביה"ס מחליט כי הינו פתוח, אין להזין פרטים אישיים על התלמידים (למשל כתובות מגורים). 

אין לפרסם תמונות תלמידים ללא אישור הורים (טופס חתום ומאושר).

מרכיבי האתר:

 • מערכת שעות
 • לוח אירועים
 • לוח הודעות
 • לוח שיעורי בית
 • פעילויות כיתתיות
 • תוצרי תלמידים
 • רשימת ספרי לימוד
 • חומרי עזר למבחנים
 • קישורים למשימות באתרי המקצועות
 • רשימת מורים מקצועיים
 • פורום כיתתי
 • תמונות (באישור)