אתר מרכז פיסגה המחודש עלה לאויר

23/12/2012

אתר מרכז פסג"ה החדש עלה לאוויר כחלק מתכנית הלמידה וההוראה המקוונת של תל-אביב-יפו. באתר יעודכנו באופן שוטף השתלמויות ותכנים במגוון תחומי הידע של המרכז:
תכנון, פיתוח ועיצוב מרחבי למידה
מתמטיקה, שפה עברית, מדעים, טכנולוגיה וסביבה
הדרכה לגיל הרך
הערכה
תכנון לימודים ותקשוב
תרבות עברית