ראשי מפגש השתלמות בנושא אוריינות חזותית

 מפגש השתלמות בנושא אוריינות חזותית

2/05/2013


1. קראו בבלוג של לימור ליבוביץ אוריינות חזותית ופדגוגית את הפוסטים הבאים:

    א.  לספר סיפור עם טקסט ותמונה"

    ב.  שלושה סוגי ייצוגים

2. הביאו דוגמה מן ההוראה שלכן הקשורה לאחד הפוסטים, הדוגמאות יהיו מערך שיעור שבו יש שימוש בייצוגים חזותיים (מצגת הוראה, טקסט, סביבה באתר, מידע חזותי וכד'). הדוגמאות יהוו בסיס לשיח עמיתים בנושא ולקראת בניית יח' הוראה בסביבה מתוקשבת (משימה מסכמת להשתלמות)

חשבו:

מהי מטרת השיעור?

מהו הייצוג והחזותי שבחרתם להשתמש בו?

איזו פדגוגיה הפעלתם?

מהי ההצדקה להפעלת הפדגוגיה הזו על-סמך מה שקראתם בבלוג?

חזרה לפיתוח מקצועי
חזרה לרכזים