מהו שיעור מקוון

23/12/2012

שיעור מקוון
מחוון לאפיון והערכת פעילויות מתוקשבות כולל 6 מימדים להוראה טובה:
 
מימד1 - ניצול הטכנולוגיה
מימד 2 - רמת חשיבה נדרשת
מימד 3 -מידת השיתופיות
מימד 4 -קירוב תכנים ללומד
מימד 5 -הכוונה לתוצרים עשירים
מימד 6 - הערכה שזורה
 
לכל מימד יש 3 דרגות: מצ"ב קישור למחוון עם ההסברים
 
ידע תוכן טכנולוגי- פדגוגי מאפיין את יכולתו של המורה לשלב טכנולוגיה בהוראתו בצורה מושכלת. זה  הידע אותו אנו רוצים להקנות למורים במסגרת מיומנויות המאה ה21.  2006 Mishara & Koehler
חיפוש האיחוד, המקום המשותף של כל החלקים פדגוגיה טכנולוגיה ותוכן (Knowledge Technological Pedagogical Content -TPCK) ידע תוכן טכנולוגי-פדגוגי.
 
 
 
 

מחוון לבניית משימה מתוקשבת