netsuport school

22/01/2012

netsuport school תוכנת שליטה
 
התוכנה מתאימה למחשבים ניידים ונייחים
 
מצ"ב מדריכים למשתמש:
1. מדריך למורים - מסביר על הפונק' הבסיסיות למורים
 
2. מדריך למשתמשים מתקדמים - מסביר על פונק' מתקדמות ויכולות אדמיניסטרציה. 
 

מדריך למורה תוכנת netsuport school
מדריך למשתמש מתקדם לתוכנת netsuport school