ראשי 27/11/2012- הוראה ולמידה מקוונת בעידן הדיגיטאלי, מנחה: יעל ירון

 27/11/2012- הוראה ולמידה מקוונת בעידן הדיגיטאלי, מנחה: יעל ירון

מצגת פתיחת השנה
חזרה לפיתוח המקצועי
חזרה לרכזים