מגזין דיגיטלי של יחדות הוראה

23/12/2012

מגזין יחידות ההוראה מגיש באופן מרוכז את יחידות ההוראה שפותחו במסגרת משרד החינוך וכן במסגרת קול קורא למורים. 
זהו מגזין המדווח על פריטי מידע חדשים שנוספו לפורטל החינוכי המקיף של משרד החינוך. בכל חודש מפורסם עדכון למגזין עם היחידות החדשות שנוספו. הוא מיועד למורים ולאנשי חינוך.

המגזין הראשון פורסם באוקטובר 2011 האחרון הוא מגזין חודש נובמבר

מגזין דיגטלי