מדריכי הפורטל

11/02/2012

מדריך מנהל פורטל בית ספר
מדריך רכיב לשוניות
מדריך להוספת לוח מודעות
מדריך להוספת ארוע
מדריך לדף כללי
מדריך רכיב נושא במיקוד
מדריך כללי לפורטל
מדריך להוספת הודעה