כנס פתיחת שנה למדריכים ורכזים

1/12/2013

​את הכנס פתח רם כהן - מנהל התיכונט, שפרש את משנתו החינוכית ואת התפיסה הפדגוגית של ביה"ס.

רינת אורן, סגנית מנהלת מנהל החינוך בעיריית תל אביב, יפו ברכה את הנוכחים והציגה בפניהם נתונים מרתקים מתוך ממצאי הערכה של התכנית בשנה החולפת.  כיצד נתפסים בעלי התפקידים בעיני עצמם ובעיני שותפי התפקיד שלהם. הממצאים מראים על מוטיבציה גבוהה הן של הרכזים והן של המדריכים לקידום נושא התקשוב בעיר.

בתום דברי הברכה והצגת הנתונים ניתנו שתי הרצאות אקדמיות, האחת של פרופסור דוד חן, דקאן בית ספר לחנוך של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה, שסקרה את התפתחות התקשוב לאורך השנים.

ההרצאה השנייה הייתה של ד"ר גילה קורץ, ראש ההתמחות תקשוב בלמידה במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה. ד"ר קורץ נתנה לרכזים ולמדריכים. תובנות מתוך נסיונה עם סטודנטים ושיברה על הקשיים בהטמעת הטכנולוגיה בלמידה והוראה. (למצגת ההרצאה).

בתום ההרצאות, קיבלו הרכזים מתנה לא מתוקשבת, את הספר שחיברו יחדיו פרופסור דוד חן וד"ר גילה קורץ - מתקוונים ללמידה - ארגז כלים דיגיטאליים למורה. מטרתו של הספר הנוכחי היא לתת בידי המורה "ארגז כלים" שיחזק את יכולותיו המקצועיות בעידן של אי-ודאות. העצמת המורים  באמצעות העמקת המיומנות שלהם בטכנולוגיות תקשוב תאפשר להם ליצור שפה משותפת עם הכלים המתוקשבים המעשיים.

 

על כתפי קדמונים - פרופסור דוד חן
כנס פתיחת שנה לרכזים ומדריכים- מצגת
חזרה לפיתוח מקצועי
חזרה למדריכים
חזרה לרכזים