ראשי מפגש 3 - מהו שיעור מתוקשב

 מפגש 3 - מהו שיעור מתוקשב

9/12/2013

​במפגש הראשון עסקנו בקווים לדמותו של המורה המקוון. במשימה של המפגש הא-סינכרוני התבקשתם להתייחס לנושא בכמה דרכים באמצעות הסביבה המתוקשבת.

ראינו כי באפשרותנו להציג את המידע במספר אופנים:

1. הצגת המידע באופן טבלאי/שיתופי באמצעות מענה על שאלון.

2. הצגת המידע  באמצעות ענן תגיות  (Wordle).

3. הצגת המידע בלוח שיתופי (Padlet).

4. הצגת המידע במסמך שיתופי.

במפגש זה נעסוק במרכיבי השיעור המתוקשב

משימה 1

1. נתחלק ל  4 קבוצות.

2. כל קבוצה תצפה בסרטון של שיעור מתוקשב

3. עליכם לדון בקבוצה בנקודות הבאות:

  • מהו דגם ההוראה המיושם בפועל?
  • אינטראקציה- היכן, ובאיזו מידה?
  • מהו יחס זמן מורה לעומת זמן תלמיד?
  • האם בוצעה הכוונה למשימה ולהערכת המשימה?
  • באיזו מידה סיכום השיעור מרכז את הנושא?
  • מהו הערך המוסף של התקשוב בשיעור?

את תובנות הקבוצה יש לתעד במסמך השיתופי.

 משימה 2

1. נתחלק לצוותי עבודה 2-4 משתלמים בקבוצה. - התאמה לפי שכבת גיל, תחום ענין, נושא מרכז
2. בחרו נושא מתוך תכנית הלימודים וכתבו אותו במתווה מסמך התכנון לשיעור מתוקשב
3. מסמך זה יהווה בסיס לבניית שיעור מתוקשב עליו תמשיכו לעבוד במפגש הבא המוקדש למצגת כמכולה.

טופס תכנון שיעור מחוז תא.docטופס תכנון שיעור מחוז תא.doc

חזרה לפיתוח מקצועי
חזרה לרכזים