ראשי זמן תרגול- מאגרי מידע יעודיים

 זמן תרגול- מאגרי מידע יעודיים

​היכנסו למסמך השיתופי ומיינו את מאגרי המידע על פי הקריטריונים המופיעים בטבלה.