ראשי הפורטל הבית ספרי

 הפורטל הבית ספרי

Portal = דלת, פתח, שער.

הפורטל הבית ספרי הוא שער הכניסה לבית הספר, המעגן את כל העשייה החינוכית.

הפורטל העירוני הוא לב ליבה של תכנית התקשוב העירונית, המהווה סביבה המתכללת את כלל העשייה החינוכית וההתנהלות הבית ספרית.

מטרות הפורטל:

 1. להוות סביבה ארגונית ופדגוגית של בית הספר. 
 2. אמצעי לשיווק ונראות העשייה הבית ספרית.
 3. תיעוד ושיקוף העשייה החינוכית כמערך עירוני שלם, בסביבה עירונית משותפת ומשתפת.
 4. כלי מרכזי לקשר עם קהילת ביה"ס: הורים- תלמידים- צוות הוראה.
 5. להיות פנים לקהילה העירונית.

 עליו לכלול:

 • לוגו בית הספר
 • אודות
 • חזון בית ספרי
 • בעלי תפקידים
 • צור קשר
 • לוח הודעות מעודכן
 • לוח אירועים מעודכן
 • לוח צלצולים
 • מידע על יוזמות בית ספריות
 • שיקוף העשייה הבית ספרית
 • אתרי כיתות
 • אתרי תחומי דעת עם משימות מתוקשבות

 

מחוון לפורטל הבית ספרי תל- אביב- יפו
הפורטל הבית ספרי- סיכום השתלמות עם ד"ר תמר שמיר
אתר בית ספר- ד"ר אברום רותם