ראשי על סביבת ענן 365

 על סביבת ענן 365

בעיר תל-אביב – יפו לומדים בסביבת ענן 365.

סביבת 365 הינה סביבה ארגונית סגורה, לעבודה, יצירה, עריכה ושמירת קבצים.

בנוסף, ה- 365 מזמן לנו כלים של דוא"ל, יומן, אנשי קשר, משימות ותקשורת ללמידה סינכרונית.

 

מהי סביבת ענן 365?

ענן עירוני חינוכי, המספק:

1. מקום לאחסון, גיבוי ושיתוף מסמכים.

2. מרחבי למידה אישיים וכיתתיים.

3. מנגנון לתקשורת עירונית.

4. כלים שונים ליצירה ועריכה של תכנים.

5. מערכת לניהול זמן: דוא"ל, יומן.

365 pic.JPG

הפורטל העירוני וסביבת 365:

הפורטל העירוני הוא לב ליבה של תכנית התקשוב העירונית, המהווה סביבה המתחללת את כלל העשייה

החינוכית וההתנהלות הבית ספרית. בנוסף, הוא מעטפת למכלול השירותים החינוכיים העירוניים. הפורטל,

שהינו מקום פתוח וציבורי, מרכז את כל הפעילויות המתוקשבות, ממנו מופנים התלמידים לעבודה בסביבה

השיתופית של ה- 365.