תוכן עבור תגית 'תכנית התקשוב תל-אביב- יפו':קהילת מובילי תקשוב עירונית - הודעות כיתה לדוגמא - הודעות הפורטל העירוני - דפים
class_exsampleתחום דעת לדוגמא
art_mekorot_meidaמקורות מידע
art_animationמהי אנימציה?
art_what_is_thatמה זה אמנות
art_artistsהכירו את האמן
המרחב של מיקי - דפים
miki_rationalרציונל
Professional Developmentשוטטות מקוונת/מכוונת אמנות
קישורים מומלצים - דפים
sites_picturesתמונות ואנימציות
sites_titlesכותרות וספרים דיגיטליים
sites_activitiesמאגרי משימות
sites_createיצירה
sites_crearte_otherקירות דיגיטליים וענני מילים
sites_otherכלים נוספים
sites_‎guidesמדריכים חיצוניים
pictures_animations_videosתמונות, אנימציות וסרטונים
assignment_stockמאגר משימות
titles_digitalBooxכותרות וספרים דיגיטליים
game_questionnaire_surveyמשחקים, שאלונים וסקרים
creation_toolsיצירה
cloud_of_words_wallsקירות שיתופיים וענני מילים
extra_toolsכלים נוספים
הכרת הפורטל - דפים
youtubeסרטוני הדרכה
קהילת מובילי תקשוב עירונית - דפים
מבנה הפורטל הבית ספריKnow_the_portal
ספריות, רשימות ומה שביניהןKnow_the_portal2
כנס פתיחת שנה למדריכים ורכזיםkenes
פיתוח מקצועיprofdevelopment
מנהלים תשע"גmanagers
רכזים תשע"גcoordinators
רציונלrationale
הוראה דיפרנציאלית - מפגש 18.12.12, מנחה: אדוה גבאי עפרdifferntial teaching
מאגר שיעורים מתוקשביםinnovation
טפסים- מנהליםtfasim_menhlim
מנהלים שנים ב'- ג' תשע"גmenhalim_old
טפסים- רכזיםtfashm_rkazim
טפסים- מדריכיםtfasim_madrichim
מנהלים שנה א' תשע"גmenhalim_newone
מנהלים טרום תכנית תשע"גmenhalim_trom tochnit
השתלמות מדריכים תשע"גmadrichim_heshtalmuyot
רכזים שנה א' תשע"גrkazim_heshtalmut
רכזים שנים ב'-ג' תשע"גrkazim_old
הכרת הפורטל- מפגשים לרכזים חדשים, מנחה: יעל חקשוריאןmefgash_hacharat_aportal_yael
31/10/2012- ילדים ומהגרים דיגיטאליים, מנחה:איריס שחר-לביאyekadim_mehafrim_digital
16.1.13 / 6.2.13 - הוראה דיפרנציאלית, בהנחיית אדוה גבאי עפרdifferntial teaching 16.1.13
16/01/2013- אטרקטיבי בעולם של אטרקציות, מנחה: שרון גרינברג hishtalmutmenhalim_trom3
11-13/12/2012- השתלמות מדריכים בגוגל, מחוז ת"אgoogle_hanocha_machoz
28/11/2012- מפגש פתיחת שנהmifgash_menhalim_trom_28112012
19/12/2012- כלי Web 2.0 בפדגוגיה, מנחה: אלה פלגmifgash_menhalim_elapeleg_19122012
19/12/2012- מנהיגות חינוכית ותפקיד המנהל mifgash_menhalim__shana_a_19122012
16/01/2013- ניהול הסביבה המתוקשבת, מנחה: טל מיכלוביץmifgash_menhakim_shana_a_160113
05/12/2012- הכרת ה- OneNote, מנחה: טל מיכלוביץmifgash_onenote_05122012
18/12/2012- דגמי הוראה מתוקשבת, מנחה: יעל ירוןmifgash_rakazim_18122012
27/11/2012- הוראה ולמידה מקוונת בעידן הדיגיטאלי, מנחה: יעל ירוןmifgash_rakazim_27112012
1 - 30 הבא