תוכן עבור תגית 'שני זיו':קהילת מובילי תקשוב עירונית - דפים
למידה מבוססת מקום- בית ספר בלוךbloch_rotchild_21012013
05/02/2013- יצירתיות ומשחקיות במבנים פדגוגים, מנחה: שני זיוheshtalmut_rakazim_madrichim_shaniziv_05022013