תוכן עבור תגית 'שלומי':קהילת מובילי תקשוב עירונית - דפים
30/12-31/12/12, 01/01/13- השתלמות שלומי לרכזים שנים ב'- ג'shlomi_rakazim_vatikim
test_300113test_300113
השתלמות שלומי לרכזים חדשים- 26-28/02/2013shlomi_febuarey_rakazim_a
השתלמות רכזי תקשוב שנה א' - שלומי 2013shlomifeb13
27/02/2013- הפסיכולוגיה של השינוי, מנחה: ליאור מיכלוביץshlomi_rakazimhadashim_liormichlivitch
28/02/2013- גלגולו של מסמך, מנחה: טל מיכלוביץshlomi_rakazim_talm_28-022013
שלומי - רכזים חדשים - תשע"דshlomy_rakazim_hadashim_2014
שלומי רכזים חדשים תשע"דshlomi-lectures