תוכן עבור תגית 'פיתוח מקצועי':קהילת מובילי תקשוב עירונית - הודעות המרחב של מיקי - דפים
Professional Developmentשוטטות מקוונת/מכוונת אמנות
קהילת מובילי תקשוב עירונית - דפים
קהילת מובילי התקשוב של העיר תל-אביב-יפוabout
מהו שיעור מקווןonlinelesson
הקשר הרב דוריravdori
office 2010office 2010
השתלמות רכזים בשלומי נובמבר 2011silabus
netsuport schoolnetsuport school
מדריכי הפורטלmadrichi portal
יחידת הוראה בנושא חנוכהhanuka
chshivachshiva
פרוייקט אקדמיית קהאן בעבריתhebrewkhan
פורטל ספריית החינוך - ספריית החינוך של ישראל sifryat-chinuch
חוברת הדרכה למקרן האינטראקטיבי של אפסוןmakren
עלון רכזי התקשובtikrakaz
 מדריך למשתמש ב-one noteone-note
אתר מרכז פיסגה המחודש עלה לאוירpisga
כנס פתיחת שנה למדריכים ורכזיםkenes
מגזין דיגיטלי של יחדות הוראהmagazin
פיתוח מקצועיprofdevelopment
השתלמות מנהליםstudy_managers
השתלמות רכזים study_coordinators
רציונל מנהליםmanagers_rationale
מנהלים תשע"גmanagers
רכזים תשע"גcoordinators
מדריכים תשע"גinstructors
רציונל רכזיםcoordinators_rationale
רציונל מדריכיםinstructors_rationale
רציונלrationale
תוצרי למידהoutcomes
הוראה דיפרנציאלית - מפגש 18.12.12, מנחה: אדוה גבאי עפרdifferntial teaching
מאגר שיעורים מתוקשביםinnovation
1 - 30 הבא