תוכן עבור תגית 'פורטל הדרכות':קהילת מובילי תקשוב עירונית - הודעות הפורטל העירוני - דפים
hadrhchot_pageהפורטל העירוני תכנית התקשוב של ת"א-יפו
wp_hadrahaהוספת wp בפורטלם העירוניים- הדרכה
class_exsampleתחום דעת לדוגמא
art_mekorot_meidaמקורות מידע
art_animationמהי אנימציה?
art_what_is_thatמה זה אמנות
art_artistsהכירו את האמן
קהילת מובילי תקשוב עירונית - דפים
מבנה הפורטל הבית ספריKnow_the_portal
ספריות, רשימות ומה שביניהןKnow_the_portal2
הכרת הפורטל - חלק 3 דפי מידעKnow_the_portal3
מאגר שיעורים מתוקשביםinnovation
השתלמות מדריכים תשע"גmadrichim_heshtalmuyot
הכרת הפורטל- מפגשים לרכזים חדשים, מנחה: יעל חקשוריאןmefgash_hacharat_aportal_yael
17/02/2013- רכיבים חדשים בפורטל העירוני, מנחה: יעל חקשוריאןmifgas_hasifa_wp_17022013
הפורטל הבית ספריhadrhchot_portal_school_instructor
הפורטל הבית ספרי- אתרי כיתות portal_class_zone_instruction
הפורטל הבית ספרי- דף הביתportal__home_page_instruction
הפורטל הבית ספרי- אתרי מקצועותportal_miktzohot_instruction
דפים- כלליhadrachot_dapim_1
דפים- כיצד מתחילים?hadrachot_dapim_2
דפים- נושא במיקוד- שימושיםhadrachot_dapim_3
דפים- נושא במיקוד- איך יוצרים?hadrachot_dapim_4
דפים- דף כללי ודף מידע כללי- איך יוצרים?hadrachot_dapim_5
דפים- דף כללי ודף מידע כללי- שימושיםhadrachot_dapim_6
ניהול משתמשיםhadrachot_users_manegers
סביבת עבודה -Live@Eduhadrachot_Live@Edu
סרטונים סוכות ושמחת תורהsukot simchat tora movies
טיפים ליצירת שיעור מתוקשבtips_for_shiur_metokshav
עבודה שיתופיתCollaborative work
השתלמות רכזי תקשוב שנה א - תשעד מפגש 1hishtalmutrakazim12103
איך לעבוד נכון?how_to_work_right
תשובות לשאלות נפוצות - דפיםq-pages
תשובות לשאלות נפוצות - כלליq-general
תשובות לשאלות נפוצות - Web Partsq-WP
תשובות לשאלות נפוצות - סביבת Office 365q-office365
תשובות לשאלות נפוצות - Lyncq-Lync
פתיחת ענן עירוני 365 לבית הספרhow_to_open_365_forschool
1 - 30 הבא