תוכן עבור תגית 'למידה מבוססת מקום':קהילת מובילי תקשוב עירונית - הודעות המרחב של מיקי - דפים
Professional Developmentשוטטות מקוונת/מכוונת אמנות
קהילת מובילי תקשוב עירונית - דפים
למידה מבוססת מקום- בית ספר בלוךbloch_rotchild_21012013
05/02/2013- יצירתיות ומשחקיות במבנים פדגוגים, מנחה: שני זיוheshtalmut_rakazim_madrichim_shaniziv_05022013
מפגש 8+9 למידה מבוססת מקום בשוק הפשפשיםmenhalim alef 8-9
ילד תל אביביtlv_kid