שוטטות מקוונת/מכוונת אמנות

3/09/2015

ההשתלמות "שוטטות מקוונת/מכוונת אמנות - למידה מבוססת מקום באמנות" מלווה את התכנית

העירונית "בדרך-למידה מבוססת מקום באמנות".

 

מטרתה להקנות כלים תקשוביים בפלטפורמות מתקדמות למורים אשר יפעילו את התכנית בעיר וכן כלים

לפיתוח החשיבה, ליצירת אמנות דיגיטלית ויצירת תוכן חזותי. המשתלמים יחשפו לתכנים מתוך עולם

החינוך, החינוך לאמנות, חינוך בכלים טכנולוגים, למידה משחקית, למידה התנסותית, שימוש במכשירי

קצה ועוד.


ההשתלמות בנויה משלושה צירים:

  1. ציר ערכי, חברתי- זהות ומקום.
  2. ציר אמנותי- התבוננות ביקורתית- נקודת מבט.
  3. ציר חשיבה- פרשנות, קריאה ועיבוד.

 

למרחב מלווה השתלמות לחצו כאן
סילבוס ההשתלמות
לחזרה למרחב של מיקי לחצו כאן